CENTRUM DUŠE, s.r.o. 

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů
Centrum Duše, s.r.o.
IČ: 190 94 931
DIČ: CZ 190 94 931
se sídlem: Korunní 2569/108, Vinohrady – Praha 10, 101 00
zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 380482
kontaktní údaje: Mgr. Vlastimil Loskot
e-mail: info@centrum-duse.cz
telefon: +420 771 170 750
web: www.centrum-duse.cz


Provozovna služeb:
Centrum Duše, s.r.o.
Ulice: 1. máje 96/49, Liberec – Jeřáb, 46007, Liberec
(dále jen „prodávající“)

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

1. Centrum Duše s.r.o. plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do našeho rezervačního systému a poskytujete je nám. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého rezervačního procesu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

2. Podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) máte jako kupující právo na přístup (právo na poskytnutí seznamu zpracovávaných informací o své osobě), právo na opravu (osobních údajů, které nám nahlásíte, že nesouhlasí), právo na výmaz (právo být zapomenut, pokud neexistuje nadřazený zákonný důvod o uchování osobních údajů déle), právo na omezení zpracování (např. znepřístupnění Vámi vybraných osobních údajů nebo dočasné odstranění zveřejněných údajů z internetových stránek), právo na přenositelnost dat (data obdržíte ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu), právo vznést námitku (v případě, že nelze vyhovět Vašemu právu na výmaz, můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro jiný účel, například přímého marketingu nebo profilování) a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás pomocí emailu na adresa info@jogaletna.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. V souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) zpracovávám Vaše data a osobní údaje na základě oprávněného zájmu správce, nezbytné pro splnění smlouvy nebo nezbytné pro splnění právní povinnosti pouze po minimální nutnou dobu a v co nejmenším nutném rozsahu vzhledem k účelu jejich zpracování, který nám ukládají zákony (zejména č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 280/2009 Sb., daňový řád, č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a další).
Dále zpracováváme Vaše data a osobní údaje na základě vašeho dobrovolného, účelného, prokazatelného a informovaného souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat. Pokud svůj souhlas s účelem zpracování odvoláte, budou Vaše data bez prodlení vyřazena ze zpracování, pokud je nebude nutné zpracovávat z jiných právních důvodů (např. nezbytných pro splnění smlouvy nebo pro splnění právní povinnosti).

4. Uplatnění práva na přístup a opravu
Na požádání Vám podle možností obratem, písemně a v souladu s vaším právem na přenositelnost dat oznámíme, zda a jaké osobní údaje o Vás máme zaznamenané.

5. Uplatnění práva na výmaz a omezení zpracování
Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom Vás mohli informovat o nových kurzech, lekcích a službách v Centrum Duše s.r.o., zjistit Váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná.
Pokud byste s nimi nesouhlasili, máte právo svůj souhlas kdykoliv odebrat a můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli Vaše údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv jednoduše odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

6. Automaticky získané osobní údaje
Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají mnou používané webové servery a služby standardním způsobem informace o zařízení, informace z protokolu, IP adresu, která Vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, používaný internetový prohlížeč, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte a také datum a délku návštěvy.
Tyto informace jsou používány za účelem měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce a mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům (např. Google Analytics).

7. Sdělené osobní údaje
Vaše osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace přes webový formulář, přihlášením do ankety, nebo vyplněním objednávky. Na každém takovém místě je vždy srozumitelně uvedeno, jaké údaje a za jakým účelem je poskytujete.

8. Zpracovávání osobních údajů
Správcem a hlavním zpracovatelem osobních údajů je Centrum Duše s.r.o.
Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši zaměstnanci, spolupracovníci, agentury, obchodníci a dodavatelé jsou z mé strany vázáni mlčenlivostí, diskrétností a všichni bez výjimky podléhají Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

Kontaktní údaje: 
Zodpovědný vedoucí: Mgr. Vlastimil Loskot
e-mail: info@centrum-duse.cz
telefon: +420 771 170 750

Provozovna služeb – zde probíhají lekce a další rezervované akce, aktivity:
Centrum Duše, s.r.o.
Ulice: 1. máje 96/49, Liberec – Jeřáb, 46007, Liberec

image